• 025-3119

قابل توجه پذیرش شدگان

قابل توجه پذیرش شدگان  جهت انجام عکس رنگی رحم با بیهوشی(HSG)

 

روزهای انجام بیهوشی (برای عکس رنگی رحم) در مرکز طب آزما یک شنبه ,سه شنبه و  پنجشنبه ها میباشد (و در هر روز فقط 10 خانم پذیرش میشوند)، که متقاضی میبایستی دو روز بعد از شروع دوره و خونریزی، جهت هماهنگی وقت با موبایل ۰۹۱۲۷۴۷۹۷۵۶ تماس حاصل نماید.

 

۱- این عکس صرفا بین روز های هفتم تا سیزدهم دوره ماهیانه و بشرط پاکی انجام میشود.

2-روز انجام عکسبرداری حمام کنید.

3-آنتی بیوتیک تجویزشده {داکسی سیکلین} راازدو روز قبل شروع کرده و به فاصله دوازده ساعت و همراه با آب فراوان میل کنید.بهترین زمان ۹ صبح و ۹ شب میباشد.

4-از هفت ساعت قبل از انجام عکسبرداری از خوردن و آشامیدن خودداری فرمایید در صورت ضعف آدامس بجوید.

5-چنانچه داروی عکسبرداری را تهیه نکرده اید نیمساعت قبل در مرکز حاضر و نسبت به تهیه آن اقدام فرمایید.

6-هنگام حضور در مرکز علاوه بر فیش بانکی واریز هزینه بیهوشی، آبمیوه شیرین همراه داشته باشید.

7- لباس راحت با آستین گشاد بپوشید.

8-حتما با همراه در مرکز حاضر شوید. ترجیحا همسر و در غیر اینصورت دو همراه خانم که باردار نبوده و توانایی کمک به شما را داشته باشند.

9-از زمان شروع خونریزی تا انجام عکسبرداری نزدیکی نداشته باشید.

10-پس از تنظیم وقت و مشاوره بیهوشی ، تلفن 02532855997 آماده ارائه اطلاعات کامل میباشد.