• 025-3119

نحوه استفاده ازتقویم بارداری

1- تقویم بارداری
تشکیل شده از یک صفحه مدور بزرگ (روزهای سال )که یک صفحه مدور کوچک تر(زمان مراجعه) بر روی آن قرار گرفته است.
درجه بندی حاشیه صفحه مدور بزرگتر بیانگر روزهای سال بوده که در قالب دوازده ماه سال قرار گرفته اند که هر یک به رنگ متفاوتی میباشد مثلا رنگ قرمز مربوط به ماه خرداد و رنگ سبز مربوط به ماه شهریور میباشد.
صفحه مدور کوچک شامل دو نشانگر میباشد:
الف- LMP که بیانگر اولین روز آخرین دوره خونریزی مادر میباشد
ب- EDC که نشانگر تاریخ تقریبی زایمان است

پس از قرار دادن نشانگر LMP بر روی روز شروع آخرین خونریزی نشانگر EDC نیز بر روی یک تاریخ مشخص قرار میگیرد که بیانگر تاریخ تقریبی زایمان میباشد.
مثلثهای رنگی بر روی صفحه مدور کوچک نشان دهنده محدوده زمانی جهت مراجعه مادران باردار به پزشک متخصص زنان یا ماما و یا مراکز مراقبتهای بارداری میباشد.
بعنوان مثال در خانمی که LMP ایشان پنجم تیر ماه میباشد بر اساس این تقویم تاریخ تقریبی زایمان نهم فروردین ماه خواهد بود و ایشان میبایستی بین تاریخ پانزدهم مرداد ماه تا سیزدهم شهریور جهت اولین مراقبت بارداری و بین بیست و سوم مهر تا بیست آبانماه جهت دومین مراقبت بارداری مراجعه نمایند و به همین ترتیب تا پایان حاملگی در صورتیکه عارضه و بیماری خاصی نداشته باشند باید شش بار جهت مراقبت بارداری مراجعه نمایند.

2- محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)
درجه بندی صفحه مدور بزرگ بیانگر وزن بر حسب کیلوگرم میباشد که از پنجاه تا یکصدوپنجاه کیلوگرم درجه بندی شده است.
درجه بندی صفحه مدور کوچک بیانگر قد بر اساس سانتیمتر میباشد.
بعد از قرار دادن میزان قد خود در مقابل وزن خودتان BMI یا شاخص توده بدنی شما در پنجره پایین نمایش داده میشود که میتواند از کمبود وزن تا خیلی چاق متغیر باشد.
بعنوان مثال در کسیکه با قد 170 سانتیمتر 70 کیلوگرم وزن دارد شاخص توده بدنی یا BMI برابر 23 میباشد که در محدوده طبیعی(25-20) قرار دارد . ودر کسیکه با قد 160 سانتی متر وزن 70 کیلوگرم دارد شاخص توده بدنی برابر 27 بوده و اضافه وزن دارد.با کلیک روی لینک زیر می توانید تقویم بارداری را دانلود و پرینت کنید.

لینک دانلود

 

در صورت وجود هر گونه اشکال با ایمیل Dr.moghadaszade@gmail.com مکاتبه بفرمایید.

BMI چیست و چگونه محاسبه میشود؟
کلیک کنید