قابل توجه پذیرش شدگان  جهت انجام عکس رنگی رحم با بیهوشی(HSG)

روزهای انجام بیهوشی (برای عکس رنگی رحم) در مرکز طب آزما یک شنبه ,سه شنبه و  پنجشنبه ها میباشد (و در هر روز فقط 10 خانم پذیرش میشوند)، که متقاضی میبایستی دو روز بعد از شروع دوره و خونریزی، جهت هماهنگی وقت با موبایل ۰۹۱۲۷۴۷۹۷۵۶ تماس حاصل نماید.

 

۱- این عکس صرفا بین روز های هفتم تا سیزدهم دوره ماهیانه و بشرط پاکی انجام میشود.

2-روز انجام عکسبرداری حمام کنید.

3-آنتی بیوتیک تجویزشده {داکسی سیکلین} راازدو روز قبل شروع کرده و به فاصله دوازده ساعت و همراه با آب فراوان میل کنید.بهترین زمان ۹ صبح و ۹ شب میباشد.

4-از هفت ساعت قبل از انجام عکسبرداری از خوردن و آشامیدن خودداری فرمایید در صورت ضعف آدامس بجوید.

5-چنانچه داروی عکسبرداری را تهیه نکرده اید نیمساعت قبل در مرکز حاضر و نسبت به تهیه آن اقدام فرمایید.

6-هنگام حضور در مرکز علاوه بر فیش بانکی واریز هزینه بیهوشی، آبمیوه شیرین همراه داشته باشید.

7- لباس راحت با آستین گشاد بپوشید.

8-حتما با همراه در مرکز حاضر شوید. ترجیحا همسر و در غیر اینصورت دو همراه خانم که باردار نبوده و توانایی کمک به شما را داشته باشند.

9-از زمان شروع خونریزی تا انجام عکسبرداری نزدیکی نداشته باشید.

10-پس از تنظیم وقت و مشاوره بیهوشی ، تلفن 02532855997 آماده ارائه اطلاعات کامل میباشد.