چرا بهتر است عکس رنگی رحم را تحت بیهوشی انجام دهیم ؟


عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی بعنوان یک روش تشخیصی در روند درمانی زوجهای نابارور و جهت بانوان توصیه میشودکه در بعضی موارد میتواند نقش درمانی داشته و شخص را از انجام اقدامات دیگر بی نیاز نماید. با توجه باینکه یکی از عوامل موفقیت در انجام عکسبرداری همکاری بیمار میباشد، انجام عکسبرداری رنگی رحم تحت بیهوشی مناسبترین موقعیت را جهت رادیولوژیست فراهم مینماید تا بتواند مانورهای لازم جهت عکسبرداری مناسب را بدون ایجاد احساس ناراحتی و درد در بیمار انجام داده و بیمار نیز به نتیجه عکسبرداری انجام شده اطمینان داشته باشد ، چرا که در بسیاری موارد بعلت درد و اضطراب و استرس بیماران همکاری لازم را نداشته و نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.

در زیر چند هیستروسالپنگوگرافی انجام شده در مراکز دیگر و حتی یک مورد که در مرکز طب آزما و بدون بیهوشی انجام شده را با عکسبرداری انجام شده تحت بیهوشی مقایسه کرده ایم. البته این موارد مربوط به بیمارانی هست که هیستروسالپنگوگرافی قبلی خود را همراه داشته اند.در پاسخ به سوال دوستانی که به اصالت گرافیها شک دارند باید گفت که به لحاظ حفظ اسرار بیماران ,اسامی حذف شده اند ولی با مقایسه شکل لگن ایشان امکان بررسی تعلق هر دو گرافی به یک نفر وجود دارد.

1)

[us_image image=”293″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

امروز این عکس ها باعث خشنودی همه ما و خوشحالی یک خانواده دونفره و پدر و مادر آنها شد. پس از ۱۵ سال ازدواج، یکبار هیستروسالپنگوگرافی و یکبار لاپاراسکوپی که هر دو بدون نتیجه بوده امروز بیمار به انتخاب خود در مرکز طب آزما قم عکس رنگی رحم را با بیهوشی انجام داد و نتیجه همین است که میبینید. هر دو لوله باز شد.

[us_image image=”292″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این هم عکس قبلی انجام شده توسط خانمی است که در عکس قبلی لوله های ایشان باز شده. در این هیستروسالپنگوگرافی لوله ها بسته هستند. در پاسخ به عزیزانی که در مورد تعلق داشتن هر دو عکس به یک نفر مشکوک هستند باید بگم که بدلیل راضی نبودن بیمار اسامی حذف شده اند و نام مرکز تصویربرداری را نیز حذف کرده ایم. گرافی کامل با اسم بیمار موجود میباشد بعلاوه متخصصین فن بر اساس شکل لگن میتوانند تعلق هر دو گرافی به یک نفر را تایید کنند.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

2)

[us_image image=”296″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

جدیدترین مورد انجام شده در مرکز طب آزما تحت بیهوشی که دو ماه پیش در یکی از مراکز معتبر انجام شده و در گرافی قبلی لوله ها بسته گزارش شده اند.

[us_image image=”295″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم گرافی دوم که در تاریخ ۱۳/۳/۹۶ در مرکز طب آزما قم و تحت بیهوشی انجام گرفته.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

3)

[us_image image=”299″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم بیمار امروزمون که پس از دو بار انجام ناموفق عکسبرداری در دو مرکز مختلف در تهران بدلیل عدم تحمل درد عکسبرداری با بیهوشی را انتخاب کرده و با توجه به آرامش ایجاد شده بدلیل بیهوشی و مهارت و تجربه سرکار خانم عباسی عکسبرداری بنحو احسن انجام و لوله های رحمی بیمار کاملا باز شده و در عکس آخر نمایان میباشند.

[us_image image=”298″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

عکسبرداری دوم بیمار در یک مرکز دیگر در تهران.

[us_image image=”297″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

عکسبرداری انجام شده در مرکز طب آزما قم تحت بیهوشی توسط سرکار خانم عباسی.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

4)

[us_image image=”301″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

کیس جدید انجام شده در مرکز طب آزما قم که بار اول و بدون بیهوشی انجام شده و بدلیل عدم همکاری بیمار امکان بررسی کامل وجود نداشته و بیمار مجددا سه روز بعد و با بیهوشی عکس رنگی رحم را انجام داده که به همت کارشناس محترم مرکز سرکار خانم عباسی عکسبرداری بنحو احسن انجام شده و لوله های رحمی بخوبی نمایان شده است.( گرافی بعدی)

[us_image image=”300″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]
[us_separator height=”20px” size=”custom”]

5)

[us_image image=”303″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم جدیدترین کیس عکس رنگی رحم در مرکز طب آزما که با بیهوشی لوله های رحمی باز شد. این خانم شش ماه پیش در همین مرکز hsg انجام داده بود که لوله های رحمی بسته بوده و دوم شهریور دوباره این عکس رو زیر بیهوشی انجام دادند که شکر خدا هر دو لوله رحمی در عکس جدید باز شدند.

[us_image image=”302″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم عکس جدید مریضی که در عکس قبلی لوله های رحمی بسته داشت و عکس رنگی جدید رو با بیهوشی انجام داده.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

6)

[us_image image=”305″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این عکس رنگی رحم مربوط به بیماریست که از یکی از شهرهای غرب کشور به مرکز طب آزما قم مراجعه کرده و یکماه پیش گرفته شده است و لوله های رحمی بیمار بسته میباشند.

[us_image image=”304″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این عکس رنگی رحم مربوط به همان بیمار میباشد که در مرکز طب آزما قم و تحت بیهوشی گرفته شده است. با توجه به بیهوش بودن بیمار امکان انجام مانورهای لازم جهت باز شدن لوله های بسته بیمار وجود داشت و این مهم انجام و خوشبختانه هر دو لوله رحمی بیمار باز شد.عده ای از دوستان پرسیدن که مگر تا حالا چنین موردی نداشتید که اینرو گزارش کردید. در جواب باید بگم چرا از این موارد زیاد بوده که لوله های مریض با تزریق دارو باز شده ولی موردی که از قبل سندی برای انجام و باز نشدن لوله ها باشه در دست نداشتیم. نکته جالب این بیمار اعزام ایشون از یکی از شهر های دور توسط پزشک مربوطه هست که نشان دهنده شناخت و اعتماد همکاران به مرکز طب آزما قم و تاثیر بیهوشی در انجام عکسبرداری بهتر میباشد.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

7)

[us_image image=”336″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم جدیدترین مورد انجام شده در مرکز طب آزما قم و تحت بیهوشی هست که در روز ۹۶/۹/۳۰ انجام شده و خوشبختانه هر دو لوله های رحمی بیمار باز شدند. در گرافی قبلی که در تهران وبدون بیهوشی انجام شده بود هر دو لوله های رحمی بسته بوده اند.

[us_image image=”337″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم گرافی قبلی خانمی که در عکس قبلی ملاحظه فرمودید.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

8)

[us_image image=”340″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این عکس هم در روز۱۰/۲۶ گرفته شده و مربوط به خانمی هست که با نا امیدی از کرج تشریف آورده بودند، چون در گرافی یکماه پیش هر دو لوله بسته گزارش شده بود ولی الحمدلله در گرافی تحت بیهوشی هر دو لوله باز شد.

[us_image image=”341″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم عکس قبلی بیمار که یکماه پیش و بدون بیهوشی گرفته شده است.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

9)

[us_image image=”383″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این عکس در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۶ در یکی از مراکز معتبر گرفته شده که هر دو لوله بسته بوده.

[us_image image=”384″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم عکس جدید بیمار که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۶ در مرکز طب آزما قم گرفته شده و شکر خدا هر دو لوله رحمی بیمار باز شدند.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

10)

[us_image image=”469″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی مربوط به دوماه پیش میباشد که در آن یک لوله بیمار بسته گزارش شده و گرافی بعدی مربوط به همین بیمار است که امروز در مرکز طب آزما و با بیهوشی صورت گرفته است و هر دو لوله باز میباشند. ۹۷/۲/۱‎

[us_image image=”470″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی جدید بیماری است که در پست قبلی گذاشته شده است.

[us_separator height=”20px” size=”custom”]

11)

[us_image image=”471″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۱ در کرج گرفته شده که همانطور که ملاحظه میفرمایید یک لوله بیمار بسته میباشدو ایشان توسط پزشک مربوطه سرکار خانم دکتر حجت جهت عکسبرداری بهتر و تحت بیهوشی ( بدلیل همکاری بهتر) به مرکز طب آزما در قم راهنمایی شدند.

[us_image image=”472″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی هم مربوط به همان خانم میباشد که از ایلام تشریف آورده بودند و در تاریخ ۹7/۲/۱۳ گرفته شده است و همانطور که ملاحظه میفرمایید هر دو لوله ایشان باز میباشند.

12)

[us_image image=”664″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی مربوط به ماه پیش هست که در یکی از مراکز معتبر گرفته شده و همانطور که میبینید لوله چپ مریض بسته هست.

[us_image image=”665″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی مربوط به همان خانم بعد از انجام عکسبرداری با بیهوشی است که همانطور که ملاحظه میفرمایید هر دو لوله بیمار باز شده‌اند. ۹۷/۳/۵

13)

[us_image image=”666″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم یک کیس خیلی جالب هست. خانمی هستند که از یکی از شهرهای غرب کشور تشریف آورده بودند و همانطور که ملاحظه میفرمایید دورحم جدا از هم دارند با لوله های بسته که شکر خدا لوله های بیمار با تلاش کارشناس مجرب مرکز( سرکار خانم رهبری)بازشدند. ۹۷/۳/۸.

14)

[us_image image=”667″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

امروز ۱۳۹۷/۳/۲۲ یکی از روزهای بسیار خوب این ماه بود که الحمدلله توانستیم کمکی برای دو تا از مراجعین باشیم. مورد اول خانمی هستند که بعد از انجام یک عکسبرداری سخت در ۵ سال پیش و عدم نتیجه‌گیری مناسب امروز عکسبرداری رو با بیهوشی انجام دادند وهمونطور که میبینید علیرغم چسبندگی زیاد داخل لگن لوله‌های ایشون با تلاش کارشناس با تجربه مرکز خانم عباسی باز شدند. و مورد دوم مربوط به یک خانم غیر ایرانی چاق هست که باز هم بسختی و با انجام مانورهای مختلف توسط خانم عباسی لوله ایشان بازشد. قطعا بیهوشی در حصول آمار بالای نتابج مناسب مراجعین مرکز طب آزما قم بسیار مهم میباشد ولی این امر بدون وجود کارشناسان زبده و با تجربه مرکز مقدور نبود

[us_image image=”668″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

15)

[us_image image=”759″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

کارشناس مجرب = رسیدن به هدف درمانی هیستروسالپنگوگرافی. این عکس در تاریخ ۹۷/۳/۲۴ گرفته شده و اگرکار خوب سرکار خانم رهبری نبود بیمار جواب مناسبی نمیگرفت و کاندید اقداماتی نظیر لاپاراسکوپی میشدولی شکر خدا با انجام مانورهای مناسب در بیمار بیهوش علیرغم چسبندگی شدید در لگن هر دو لوله کاملا باز شد. قابل ذکر است که بیمار با معاینه معمولی هم مشکل داشتند. 

16)

[us_image image=”760″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم یک هیستروسالپنگوگرافی کاملا نرمال که در تاریخ ۹۷/۳/۳۱ در مرکز طب آزما گرفته شده. البته از اول به این زیبایی نبود چون در ابتدادهانه خارجی رحم بسته بود و دارو بهیچ وجه وارد نمیشد ولی با توجه به بیهوش بودن بیمار ( که از یکی از شهرهای استان خراسان تشریف آورده بودند) و مهارت کارشناس مربوطه ( سرکار خانم رهبری) دستکاری لازم انجام شد و بیمار از یک عمل لاپاراسکوپی و کلی اقدامات دیگر خلاص شد و انشاالله بزودی خبر بارداری ایشون رو خواهیم داشت.

17)

[us_image image=”761″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینهم یک هیستروسالپنگوگرافی ظاهرا نرمال دیگه هست که چنانچه در حالت بیداری و یا توسط کارشناس غیر مجرب انجام میشد مطمئنا به این شکل نمیشد. با تشکر از خانم اویسی ( کارشناس) وبا تشکر از کلیه پرسنل رادیولوژی مرکز طب آزما قم که با صبر و حوصله در حصول این نتایج خوب ما رو یاری میکنند.

18)

[us_image image=”762″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

این گرافی مربوط به خانمی هست که از تهران تشریف آورده بودند و بدلیل درد زیاد امکان انجام عکسبرداری بصورت کامل در تهران فراهم نبوده و لوله‌های ایشون بسته گزارش شده ۹۷/۴/۱۰.

[us_image image=”763″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

گرافی دوم هم مربوط به همان خانم میباشد که در تاریخ ۹۷/۴/۱۲ در مرکز طب آزما قم و تحت بیهوشی انجام شده و همانطور که ملاحظه میفرمایید لوله سمت چپ ایشون باز و لوله سمت راست هم مشکوک میباشد.

[us_image image=”764″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

گرافی سوم هم یک رحم تک شاخ با یک لوله باز را نشان میدهد که در همان تاریخ گرفته شده.

19)

[us_image image=”765″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]
[us_image image=”766″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

بعداز یک روز بد از نظر نتایج عکسبرداری ( علیرغم تلاش زیادی که کارشناس‌های خوب مرکزمون خانمها اویسی و رهبری انجام دادند متاسفانه روز ۹۷/۴/۱۴ روز خوبی نبود و برای چهار تا از مراجعین که از شهرهای دور آمده بودند بدلیل چسبندگی زیاد نتونستیم به نتیجه دلخواه برسیم) این گرافی‌ها ما رو خوشحال کرد چون همونطوری که ملاحظه میفرمایید در گرافی اول که در یکی از مراکز معتبر رادیولوژی تهران گرفته شده بدلیل درد زیاد امکان انجام کامل عکسبرداری نبوده و نهایتا بیمار به انتخاب خودش در مرکز طب آزما قم و تحت بیهوشی این کار رو انجام داد که الحمدلله علیرغم چسبندگی زیاد در لگن لوله‌ها هر دو باز شده‌اند و خروج ماده حاجب از لوله‌ها بداخل حفره شکم مشخص میباشد.

20)

[us_image image=”789″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]
[us_image image=”788″ size=”us_350_350_crop” align=”center” onclick=”lightbox”]

اینم شاهکار امروزه کارشناسان طب آزما سرکار خانم عباسی و سرکار خانم رهبری که تونستند تحت بیهوشی لوله های خانمی که چهار ماه پیش در یکی از مراکز معتبر تهران بسته گزارش شده بود رو باز کنند. فقط کیفیت عکسهای گرفته شده در تهران و طب آزما قم رو مقایسه بفرمایید، تجربه و دانش کارشناسان به کنار.

[us_separator size=”custom” height=”32px”]

عکس رنگی رحم

چرا بهتر است عکس رنگی رحم را تحت بیهوشی انجام دهیم ؟رحمرنگیعکسعکس رنگی رحمعکس رنگی رحم بدون دردعکس رنگی رحم تحت بیهوشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!