هزینه ها

هزینه عکس رنگی رحم (HSG) در مرکز طب آزما قم و بیمارستان پاسارگاد تهران در سال ۱۳۹8

هزینه های عکس رنگی رحم

هزینه بیهوشی جهت عکس رنگی رحم (HSG) در مرکز طب آزما قم درسال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان جهت مراجعین ایرانی و ۸۵ دلار جهت مراجعین خارجی و هزینه بیهوشی در تهران ۴۰۰هزار تومان میباشد. هزینه عکسبرداری در تهران آزاد محاسبه میشود ( ۲۲۰ هزار تومان) و هزینه داروها و لوازم نیز 50 هزار تومان میباشد.

نخستین قدم جهت پذیرش بانوان جهت انجام عکس رنگی رحم با بیهوشی (عکس رنگی رحم با بیهوشی) واریز هزینه بیهوشی ( فقط هزینه بیهوشی بمبلغ ۳۵۰ هزار تومان در قم و ۴۰۰ هزار تومان در تهران به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۷۰۴۰۱ و یا شماره حساب ۰۱۰۲۸۰۹۹۷۹۰۰۰ بانک صادرات بنام شرکت تعاونی پرتو طب آزما. ترجیحا در روزهای دوم یا سوم از شروع سیکل واریز شود.حتما فیش واریزی را جهت ارائه به مرکز داشته باشیدو در صورت پرداخت با موبایل بانک یا اینترنتی پرینت حساب بگیرید بصورتی که مشخص باشد مبلغ به چه حسابی واریز شده. کسانیکه بیمه تکمیلی دارند در مورد پرداخت و یا عدم پرداخت هزینه بیهوشی از بیمه خود سوال نموده و در صورت نیاز جهت ارایه به بیمه خود برگه بگیرید.                      

بعد از واریز بین ساعات  4 تا 8 بعد از ظهر با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۴۷۹۷۵۶ تماس بگیرید تا از روز عکسبرداری همراه با زمان تقریبی انجام کار خود مطلع شوید. روز اعلام شده به شما قطعی بوده ( مگر در موارد و شرایط خاص که حتما قبل از آن با شما هماهنگی خواهد شد ) اما زمان انجام کار شما تقریبی میباشد، زیرا زمان عکسبرداری جهت بیماران متفاوت بوده و میتواند از یکربع تا یکساعت طول بکشد. با توجه به این که فاصله زمانی پذیرش بیماران ۲۰ دقیقه می باشد چنانچه کار بیماری طولانی تر از زمان معمول باشد زمان شروع کار بقیه نیز به تاخیر خواهد افتاد.